bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Planowanie przestrzenne

Wersja z dnia: 19.05.2015
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 19.05.2015
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 15.05.2015
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 19.03.2015
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 17.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Numer 13/2015 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej ?Zonda", w gminie Mikołajki Pomorskie

Wersja z dnia: 05.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej ?Zonda", w gminie Mikołajki Pomorskie.

Wersja z dnia: 07.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie, dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej

Wersja z dnia: 19.12.2014
Powód wprowadzenia zmian: 2015: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mikołajki Pomorskie.

Wersja z dnia: 16.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: UCHWAŁA NR III/9/2014 i UCHWAŁA NR III/10/2014

Wersja z dnia: 15.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej ,,Zonda", w gminie Mikołajki Pomorskie.

Wersja z dnia: 15.09.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 10.06.2014
Powód wprowadzenia zmian: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POŁOŻONYCH W REJONIE MIEJSCOWOŚCI KOŁOZĄB W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE DLA POTRZEB LOKALIZACJI FARMY WIATROWEJ i UCHWAŁA NR??????..RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia ????? w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie, dla potrzeb realizacji farmy wiatrowej

Wersja z dnia: 20.11.2013
Powód wprowadzenia zmian: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 06 marca 2014 r.Rady Gminy Mikołajki Pomorskie + załączniki

Wersja z dnia: 20.11.2013
Powód wprowadzenia zmian: CSS

Wersja z dnia: 20.11.2013
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 20.11.2013
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 20.11.2013
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 20.11.2013
Powód wprowadzenia zmian: CSS

Wersja z dnia: 13.11.2013
Powód wprowadzenia zmian: CSS

Wersja z dnia: 08.11.2013
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 08.11.2013
Powód wprowadzenia zmian: CSS

Wersja z dnia: 08.11.2013
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 23.10.2013
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 11.07.2013
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 13.02.2013
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 13.02.2013
Powód wprowadzenia zmian: CSS

Wersja z dnia: 13.02.2013
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 13.02.2013
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 12.02.2013
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 23.01.2013
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 23.01.2013
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 23.01.2013
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja