bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Ochrona środowiska

Wersja z dnia: 17.02.2016
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 15.05.2015
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 15.05.2015
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 12.03.2015
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 29.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Decyzje z 10.03.2015 i 11.03.2015.

Wersja z dnia: 29.09.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 02.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ?MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW OBEJMUJĄCYCH OBSZAR DLA POTRZEB LOKALIZACJI FARMY WIATROWEJ ?ZONDA?, W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE

Wersja z dnia: 05.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie z dnia 25.08.2014 i 26.08.2014

Wersja z dnia: 05.05.2014
Powód wprowadzenia zmian: Program usuwania azbestu z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2010-2032 ałącznik nr 9 - Inwentaryzacja

Wersja z dnia: 21.02.2014
Powód wprowadzenia zmian: RG.III.6220.2.2014 Mikołajki Pom. 15.04.2014 r O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania na wniosek strony

Wersja z dnia: 21.02.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 21.02.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 21.02.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 21.02.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 21.02.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 26.06.2013
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 26.06.2013
Powód wprowadzenia zmian: CSS