BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 12.04.2018, zmieniona z powodu:
Zarządzenia Wójta nr 19-21

Zarządzenia Wójta 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 18/2018 

z dnia 

10 kwietnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Pierzchowicach.

 

Zarządzenie Wójta Numer 17/2018 

z dnia 

26 marca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych  w Krasnej Łące.

 

Zarządzenie Wójta Numer 16/2018 

z dnia 

26 lutego  2018 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 15/2018 

z dnia 

23 lutego  2018 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Mikołajakch Pomorskich w roku 2018.

 

Zarządzenie Wójta Numer 14/2018 

z dnia 

23 lutego  2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych  na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Wójta Numer 13/2018 

z dnia 

14 lutego  2018 roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania  form doskonalenia  zawodowego  nauczycieli na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

 

Zarządzenie Wójta Numer 12/2018 

z dnia 

13 lutego  2018 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż majątku ruchomego tj. hali stalowej położonej w miejscowości Cieszymowo, gm. Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Wójta Numer 11/2018 

z dnia 

13 lutego  2018 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Krasnej Łące.

 

Zarządzenie Wójta Numer 10/2018 

z dnia 

09 lutego  2018 roku

w sprawie zminany budżetu gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 9/2018 

z dnia 

24 stycznia 2018 roku

Powołanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Uregulowanie gospodarki wodociągowej  na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie-Budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej  wraz z przyłączami"

 

Zarządzenie Wójta Numer 5/2018 

z dnia 

24 stycznia  2018 roku

w sprawie zminany budżetu gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Wójta Numer 4/2018

z dnia 

 23 stycznia 2018 roku 

w sprawie ustalenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i klas I szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Wójta Numer 3/2018 

z dnia 

17 stycznia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu 51/2017w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz zasad zbywania i sposobu likwidacji zbędnych składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Wójta Numer 1/2018

z dnia 

03 stycznia 2018 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzedu Gminy w Mikołajkach Pomorskich na rok 2018 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 12.04.2018
Podpisał: Kazimierz Kulecki
Dokument z dnia: 12.04.2018
Dokument oglądany razy: 714
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich