bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Kompetencje Przewodniczącego Rady Gminy

Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

Przewodniczący reprezentuje gminę na zewnątrz.Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 14.05.2015
Podpisał: Janusz Wysocki
Dokument z dnia: 25.01.2010
Dokument oglądany razy: 2 888