bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Sprawozdania 2009 - 2013

Rok 2013

Roczna informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2013

Sprawozdania finansowe za rok 2013 :

  • Bilans z wykonania budżetu Gminy
  • Łączny bilans jednostek budżetowych 
  • Rachunek zusków i strat
  • Zestawienie zmian w funduszu jednostki

UCHWAŁA Nr 041/g246/R/IV/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2013 r.

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2013 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE ZA ROK 2014
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za III kwartał 2013 roku
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

budżetu gminy Mikołajki Pomorskie za I półrocze 2013 roku.

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU NADZIEŃ 30.06.2013 ROKU

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za II kwartał 2013 roku
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2013
Roczna informacja z wykonania budżetu za rok 2012
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie
za I kwartał 2013 roku

Rok 2012

Uchwała Nr 054/g246/R/IV/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2012 rok.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE ZA ROK 2012
SPRAWOZDANIE KWARTALNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU
SPRAWOZDANIE KWARTALNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU:

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA budżetu gminy Mikołajki Pomorskie 

za I półrocze 2012 roku:

SPRAWOZDANIE KWARTALNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU:

SPRAWOZDANIE KWARTALNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU:

Rok 2011

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2011 :

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2011 :

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 :

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2009 :Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 14.05.2015
Podpisał: Maria Kalinowska
Dokument z dnia: 30.03.2012
Dokument oglądany razy: 2 893