bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Sprawozdania 2014

UCHWALA Nr 040/g246/R/IV/15

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 13 kwietnia 2015r.

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2014 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE ZA ROK 2014
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za IV kwartał 2014 roku
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za III kwartał 2014 roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Mikołajki Pomorskie za I półrocze 2014 roku.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za II kwartał 2014 roku
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za I kwartał 2014Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 14.05.2015
Podpisał: Maria Kalinowska
Dokument z dnia: 23.04.2014
Dokument oglądany razy: 1 388