bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rok 2013


OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA -  ROK 2013


O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 26.11.2013 z a w i a d a m i a

„Budowa farmy wiatrowej ZONDA li o mocy do 3,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia"

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania na wniosek strony z a w i a d a m i a m


O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania na wniosek strony z a w i a d a m i a m:

 1. że dnia 02.08.2013 zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie Farmy wiatrowej ZONDA II o mocy do 3,6 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 121/2, 122/1 i 123/1 obręb Wilczewo, gmina Mikołajki Pomorskie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania,  z a w i a d a m i a m:

 1. że na wniosek ENERGA Operator S.A. oddział w Elblągu, ul. Elektryczna 20, 82-300 Elbląg reprezentowanego przez ENERGOPROJEKT – KRAKÓW SA , ul. Mazowiecka 21, 30 – 019 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa sieci elektroenergetycznej – modernizacja linii 110kV Mikołajki Pomorskie – Susz” polegająca na wymianie elementów zakratowania słupów wraża z wymiana uszkodzonych fundamentów słupów nr 13, 34, 38, 39, 45, 49, 57, 67, 69, 73, 77. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie dwóch województw: warmińsko – mazurskiego i pomorskiego na terenie: Gminy Susz, Gminy Iława, Gmina Kowalewo Pomorskie, Gmina Kisielice, Gminy Prabuty, Gminy Kwidzyn, Gminy Mikołajki Pomorskie.

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania na wniosek strony z a w i a d a m i a m:

 1. że dnia 24.07.2013 r na wniosek PHOTOENERGY Sp. z o. o. , ul. Rodziewiczówny 14c/2, 82-200 Malbork,zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Mikołajki Pomorskie (471/2)” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 1,5 MW, na działce nr 471/2 w obrębie ewidencyjnym Mikołajki Pomorskie, w gminie Mikołajki Pomorskie.

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie z a w i a d a m i a

 1. że na podstawie wniosku Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie , wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie budowy ulicy Szkolnej wraz z odwodnieniem w Mikołajkach Pomorskich na działkach nr 17, 21, 22, 202, 184


O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania na wniosek strony z dnia 21.06.2013:

 1. z a w i a d a m i a m,  że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia „Budowa obory o obsadzie ok. 660 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 6000 m3 na działkach nr 129/36 oraz 129/32 w obrębie Stążki, Gmina Mikołajki Pomorskie”.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 czerwca 2013 roku

 1. w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Utworzeniu sortowni odpadów komunalnych i selektywnych na działce 122/4 , gmina Mikołajki Pomorskie.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 25 marca 2013 roku

 1. w sprawie obwodu głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w okręgu wyborczym Nr 1,+ zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania na wniosek strony

 1. z a w i a d a m i a m że dnia 07.03.2013 r zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na działce nr 553/5 obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie.
 2. z a w i a d a m i a m że dnia 21.02.2013 zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Przetwarzanie odpadów organicznych KOMPOSTOWNIA na działce 122/4 obręb Mikołajki Pomorskie , gmina Mikołajki Pomorskie.
 3. z a w i a d a m i a m, że dnia 29.01.2013 r zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Krasna Łąka (85)” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 4 MW, na działce nr 85 w obrębie ewidencyjnym Krasna Łąka, w gminie Mikołajki Pomorskie.
 4. z a w i a d a m i a m,  że dnia 29.01.2013 r zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Krasna Łąka (158)” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 4 MW, na działce nr 158 w obrębie ewidencyjnym Krasna Łąka, w gminie Mikołajki Pomorskie.
 5. z a w i a d a m i a m, że dnia 29.01.2013 r zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Wilczewo (125/1)” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 4 MW, na działce nr 125/1 w obrębie ewidencyjnym Wilczewo, w gminie Mikołajki Pomorskie.Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 14.05.2015
Podpisał: Andrzej Czarnecki
Dokument z dnia: 12.02.2013
Dokument oglądany razy: 2 851