bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia


Rok 2012


,,Komunikat"

  • Gmina Mikołajki Pomorskie informuje, iż zamierza przystąpić do podpisania umowy, której przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałem lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego , lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa.

,,Budowa Farmy Wiatrowej Zonda na terenie gminy Mikołajki Pomorskie"


Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie informuje, iż od dnia 01.09.2012 r. należy do wniosku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dołączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.


Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie budowy ulicy Zatorze w Mikołajkach Pomorskich wraz z odwodnieniem na działkach nr 538, 540, 281, 280, 287, 289, 278, 296, 354, 519 w Mikołajkach Pomorskich.


Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 17/1 wraz z odwodnieniem oraz przyszkolnej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na działkach nr 18/4, 17/2, 10/1 w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie.


Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 2 MW zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 129/30 w Cieszymowie:
 


Odpowiedz Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie dla mieszkanców ul. Partyzantów 82-433 Mikołajki Pomorskie:
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 14.05.2015
Podpisał: Andrzej Czarnecki
Dokument z dnia: 27.06.2012
Dokument oglądany razy: 2 755