bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zamówienia publiczne 2012


Rok 2012

                                                 Zamówienie publiczne nr. 7                                                  

                                                 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.II.27271.7.2012. Nazwa zadania:

„Modernizacja drogi osiedlowej przejętej od Agencji Nieruchomości Rolnych, położonej na działkach nr 17/5 i 20/10 w miejscowości Stążki”


                                                  Zamówienie publiczne nr. 6                                                  

                                                  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.II.27271.6.2012 Nazwa zadania:

”Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie w sezonie 2012-2013”


                                                     Zamówienie publiczne nr. 5                                                

                                                   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.II.27271.5.2012 Nazwa zadania:
„Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Pierzchowice – Dąbrówka Pruska ”


                                                     Zamówienie publiczne nr. 4                                                

                                                   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.II.27271.4.2012. Nazwa zadania:
,,Udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie
500 000,00 złotych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie znajdujących".
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 14.05.2015
Podpisał: Brygida Podlaska
Dokument z dnia: 22.03.2013
Dokument oglądany razy: 1 296