bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zamówienia publiczne 2013


Zamówienie publiczne nr 12


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy RG.II.271.9.2013 Nazwa zadania:

„Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2013-2014 na terenie gminy Mikołajki Pomorskie”

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
PDF
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PDF
 • SIWZ
PDF
 • Załącznik nr. 1
PDF DOC
 • Załącznik nr. 2
PDF DOC
 • Załącznik nr. 3
PDF DOC
 • Załącznik nr. 4
PDF DOC
 • Załącznik nr. 5
PDF DOC
 • Załącznik nr. 6
PDF DOC
 • Załącznik nr. 7
PDF DOC
 • Załącznik nr. 8
PDF DOC
 • Załącznik nr. 9
PDF DOC
 • Załącznik nr. 10
PDF DOC


Zamówienie publiczne nr 11


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy RG.II.271.8.2013

Nazwa zadania:
„Remont mieszkań w Krasnej Łące i w Balewie w celu pozyskania 2 lokali socjalnych”

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
PDF
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PDF
 • SIWZ
PDF
 • Załącznik nr. 1
PDF DOC
 • Załącznik nr. 2
PDF DOC
 • Załącznik nr. 3
PDF DOC
 • Załącznik nr. 4
PDF DOC
 • Załącznik nr. 5
PDF DOC
 • Załącznik nr. 6
PDF DOC
 • Załącznik nr. 7
PDF DOC
 • Załącznik nr. 8
PDF DOC
 • Wyjaśnienia do SIWZ
PDF
 • Schemat instalacji Balewo
PDF
 • Schemat instalacji Krasna Łąka
PDF
 • Zestawienie stolarki - Krasna Łąka
PDF
 • Zestawienie stolarki - Balewo
PDF
 • ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH
PDF
 • ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
PDF
 • Rzut piwnicy
PDF
 • Rzut poddasza
PDF
 • Rzut przyziemia
PDF
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45400000-1
PDF
 • Zagospodarowanie terenu
PDF
 • Przedmiar robót 4/03/2013
PDF
 • Budynek gospodarczy
PDF
 • Elewacja boczna I
PDF
 • Elewacja boczna II
PDF
 • Elewacja szczytowa
PDF
 • Elewacja frontowa
PDF
 • Elewacja tylna
PDF
 • Przedmiar robót 5/03/2013
PDF


Gmina Mikołajki Pomorskie informuje, o unieważnieniu dwóch postępowań o zamówienie publiczne na zadania pn.”

 1. Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Krastudy-Nowe Minięta, gmina Mikołajki Pomorskie”
 2. Remont mieszkań w Krasnej Łące i w Balewie w celu pozyskania 2 lokali socjalnych”.


Powodem unieważnienia była cena złożonych ofert , które przewyższały kwotę, przeznaczoną na realizację przedmiotowych zadań.


Zamówienie publiczne nr 10 (GOPS)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GOPS/ZP-3/2013,

Nazwa zadania:

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu DECOUPAGE dla 7 osób bezrobotnych.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
PDF
 • ODPOWIEDZ NA PYTANIA I
PDF
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PDF
 • SIWZ
PDF
 • Załącznik nr. 1
PDF DOC
 • Załącznik nr. 2
PDF DOC
 • Załącznik nr. 3
PDF DOC
 • Załącznik nr. 4
PDF DOC
 • Załącznik nr. 5
PDF DOC
 • Załącznik nr. 6
PDF DOC
 • Załącznik nr. 7
PDF DOC
 • Załącznik nr. 8
PDF

DOC


Zamówienie publiczne nr 9


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  RG.II.271.7.2013 Nazwa zadania:
„Remont budynku i lokali mieszkalnych w miejscowości Stążki, gmina Mikołajki Pomorskie”

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
PDF
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PDF
 • SIWZ
PDF
 • Załącznik nr. 1
PDF DOC
 • Załącznik nr. 2
PDF DOC
 • Załącznik nr. 3
PDF DOC
 • Załącznik nr. 4
PDF DOC
 • Załącznik nr. 5
PDF DOC
 • Załącznik nr. 6
PDF DOC
 • Załącznik nr. 7
PDF DOC
 • Załącznik nr. 8
PDF DOC
 • Stan istniejący
PDF
 • Stan projektowany
PDF
 • ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCHPROJEKT BUDOWLANY
PDF
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  budowlanych
PDF
 • PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH
  CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI
  POMORSKIE
PDF
 • Przedmiar robót 8/07/Rd/2013
PDF
 • Projekt zagospodarowania terenu
PDF
 • Wszystkie powyższe dokumenty spakowane w formacie RAR
RAR


Zamówienie publiczne nr 8


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy RG.II.271.6.2013 Nazwa zadania: „Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Krastudy-Nowe Minięta, gmina Mikołajki Pomorskie”

 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
PDF
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PDF
 • SIWZ
PDF
 • Załącznik nr. 1
PDF DOC
 • Załącznik nr. 2
PDF DOC
 • Załącznik nr. 3
PDF DOC
 • Załącznik nr. 4
PDF DOC
 • Załącznik nr. 5
PDF DOC
 • Załącznik nr. 6
PDF DOC
 • Załącznik nr. 7
PDF DOC
 • Załącznik nr. 8
PDF DOC
 • Widok i przekrój zjazdu
PDF
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45233200-1
PDF
 • PROJEKT BUDOWLANY
PDF
 • Przedmiar robót 6/11/RD/2012
PDF
 • Krastudy mapa
PDF
 • Przekrój I
PDF
 • Przekrój II
PDF
 • Odpowiedzi na pytania
PDF
 • Wszystkie powyższe dokumenty spakowane w formacie RAR
PDF


Zamówienie publiczne nr 7


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy RG.II.271.5.2013 Nazwa zadania:

„Remont mieszkań w Krasnej Łące i w Balewie w celu pozyskania 2 lokali socjalnych”

 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
PDF
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
PDF
 • Odpowiedz na pytania V
PDF
 • Odpowiedzi na pytania IV
PDF
 • Odpowiedzi na pytania III
PDF
 • Odpowiedzi na pytania II
PDF
 • Odpowiedzi na pytania I
PDF
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PDF
 • SIWZ
PDF
 • Załącznik nr. 1
PDF DOC
 • Załącznik nr. 2
PDF DOC
 • Załącznik nr. 3
PDF DOC
 • Załącznik nr. 4
PDF DOC
 • Załącznik nr. 5
PDF DOC
 • Załącznik nr. 6
PDF DOC
 • Załącznik nr. 7
PDF DOC
 • Załącznik nr. 8
PDF DOC
 • Schemat instalacji Balewo
PDF
 • Schemat instalacji Krasna Łąka
PDF
 • Zestawienie stolarki - Krasna Łąka
PDF
 • Zestawienie stolarki - Balewo
PDF
 • ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH
PDF
 • ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
PDF
 • Rzut piwnicy
PDF
 • Rzut poddasza
PDF
 • Rzut przyziemia
PDF
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45400000-1
PDF
 • Zagospodarowanie terenu
PDF
 • Przedmiar robót 4/03/2013
PDF
 • Budynek gospodarczy
PDF
 • Elewacja boczna I
PDF
 • Elewacja boczna II
PDF
 • Elewacja szczytowa
PDF
 • Elewacja frontowa
PDF
 • Elewacja tylna
PDF
 • Przedmiar robót 5/03/2013
PDF
 • WSZYSTKIE POWYŻSZE DOKUMENTY SPAKOWANIE W FORMACIE RAR
RAR


Zamówienie publiczne nr 6


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy RG.II.271.4.2013 Nazwa zadania: „Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Krastudy-Nowe Minięta, gmina Mikołajki Pomorskie”

 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
PDF
 • Odpowiedzi na pytania I
PDF
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PDF
 • SIWZ
PDF
 • Załącznik nr. 1
PDF DOC
 • Załącznik nr. 2
PDF DOC
 • Załącznik nr. 3
PDF DOC
 • Załącznik nr. 4
PDF DOC
 • Załącznik nr. 5
PDF DOC
 • Załącznik nr. 6
PDF DOC
 • Załącznik nr. 7
PDF DOC
 • Załącznik nr. 8
PDF DOC
 • Widok i przekrój zjazdu
PDF
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45233200-1
PDF
 • PROJEKT BUDOWLANY
PDF
 • Przedmiar robót 6/11/RD/2012
PDF
 • Krastudy mapa
PDF
 • Przekrój I
PDF
 • Przekrój II
PDF


Zamówienie publiczne nr 5 (GOPS)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GOPS/ZP-2/2013, Nazwa zadania: Dożywianie dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
PDF
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PDF
 • SIWZ
PDF
 • Załącznik nr. 1
PDF DOC
 • Załącznik nr. 2
PDF DOC
 • Załącznik nr. 3
PDF DOC
 • Załącznik nr. 4
PDF DOC
 • Załącznik nr. 5
PDF DOC
 • Załącznik nr. 6
PDF DOC


Zamówienie publiczne nr 4 (GOPS)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.II.271.4.2013. Nazwa zadania
"Dożywianie dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół
w Mikołajkach Pomorskich".

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
PDF
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PDF
 • SIWZ
PDF
 • Załącznik nr. 1
PDF DOC
 • Załącznik nr. 2
PDF DOC
 • Załącznik nr. 3
PDF DOC
 • Załącznik nr. 4
PDF DOC
 • Załącznik nr. 5
PDF DOC
 • Załącznik nr. 6
PDF DOC


Zamówienie publiczne nr 3 (GOPS)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GOPS/ZP-1/2013, Nazwa
zadania: Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleniowego dla 17 osób bezrobotnych.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
PDF
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PDF
 • SIWZ
PDF
 • Załącznik nr. 1
PDF DOC
 • Załącznik nr. 2
PDF DOC
 • Załącznik nr. 3
PDF DOC
 • Załącznik nr. 4
PDF DOC
 • Załącznik nr. 5
PDF DOC
 • Załącznik nr. 6
PDF DOC
 • Załącznik nr. 7
PDF DOC
 • Załącznik nr. 8
PDF DOC
 • Załącznik nr. 9
PDF DOC


Zamówienie publiczne nr 2


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie.

 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
PDF
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PDF
 • SIWZ
PDF
 • Projekt umowy
PDF
 • FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY - Załącznik nr 1
PDF DOC
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Załącznik nr 1 
PDF DOC


 Zamówienie publiczne nr 1


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RG.II.27271.2.2013. Nazwa zadania:
"Budowa ulicy Zatorze wraz z odwodnieniem w Mikołajkach Pomorskich"

 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
PDF
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PDF DOC
 • SIWZ
PDF
DOC
 • Odpowiedź na pytanie do przetargu z 29.03.2013
PDF
 • Załącznik nr 1
PDF
DOC
 • Załącznik nr 2
PDF
DOC
 • Załącznik nr 3
PDF
DOC
 • Załącznik nr 4
PDF
DOC
 • Załącznik nr 5
PDF
DOC
 • Załącznik nr 6
PDF
DOC
 • Załącznik nr 7
PDF
DOC
 • Załącznik nr 8
PDF
DOC
 • Załącznik nr 9
PDF DOC
 • PRZEDMIAR
PDF
 • OPIS TECHNICZNY
PDF
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PDF
 • PLAN SYTUACYJNY
PDF
 • Rysunek nr 1
PDF
 • Rysunek nr 2
PDF
 • Rysunek nr 3
PDF
 • Rysunek nr 4
PDF
 • Rysunek nr 5
PDF
 • Rysunek nr 6
PDF
 • Rysunek nr 7
PDF
 • Rysunek nr 8
PDF
 • Rysunek nr 9
PDFOpublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 14.05.2015
Podpisał: Brygida Podlaska
Dokument z dnia: 21.03.2013
Dokument oglądany razy: 4 388