bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zamówienia publiczne 2014


Zamówienie publiczne nr 10


Mikołajki Pomorskie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie

Numer ogłoszenia: 412456 - 2014; data zamieszczenia: 17.12.2014

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
29.12.2014
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
17.12.2014
 • SIWZ
17.12.2014
 • Rozmieszczenie koszy do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie
17.12.2014
 • Załącznik nr 1
17.12.2014
 • Załącznik nr 2
17.12.2014
 • Załącznik nr 3
17.12.2014
 • Załącznik nr 4
17.12.2014
 • Załącznik nr 5
17.12.2014
 • Załącznik nr 6
17.12.2014
 • Załącznik nr 7
17.12.2014


Zamówienie publiczne nr 9


Mikołajki Pomorskie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie

Numer ogłoszenia: 401578 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014

 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
17.12.2014
 • Wyjaśnienia do SIWZ II
10.12.2014
 • Wyjaśnienia do SIWZ I
10.12.2014
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
08.12.2014
 • SIWZ
08.12.2014
 • Rozmieszczenie koszy do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie
08.12.2014
 • Załącznik nr 1
08.12.2014
 • Załącznik nr 2
08.12.2014
 • Załącznik nr 3
08.12.2014
 • Załącznik nr 4
08.12.2014
 • Załącznik nr 5
08.12.2014
 • Załącznik nr 6
08.12.2014
 • Załącznik nr 7
08.12.2014
 • Załącznik nr 8
08.12.2014
 • Załącznik nr 9
08.12.2014


Zamówienie publiczne nr 8


Mikołajki Pomorskie: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Numer ogłoszenia: 313860 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
03.10.2014
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
29.09.2014
 • Odpowiedzi na pytania do przetargu III
29.09.2014
 • Odpowiedzi na pytania do przetargu II
29.09.2014
 • INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY TREŚCI SIWZ NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
24.09.2014
 • Odpowiedzi na pytania do przetargu I
24.09.2014
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
22.09.2014
 • SIWZ
22.09.2014

 • Załącznik nr 4- Gmina Mikołajki Pomorskie 2014 r
22.09.2014


Zamówienie publiczne nr 7


Mikołajki Pomorskie: Budowa drogi ulica Szkolna w Mikołajkach Pomorskich wraz z odwodnieniem

Numer ogłoszenia: 294248 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
25.09.2014
 • Odpowiedzi na pytania do przetargu I
16.09.2014
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
04.09.2014
 • SIWZ
04.09.2014
 • Dokumentacja ( kompresja 7ZIP )
04.09.2014
 • Załącznik nr 1
04.09.2014
 • Załącznik nr 2
04.09.2014
 • Załącznik nr 3
04.09.2014
 • Załącznik nr 4
04.09.2014
 • Załącznik nr 5
04.09.2014
 • Załącznik nr 6
04.09.2014
 • Załącznik nr 7
04.09.2014


Zamówienie publiczne nr 6


Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krasna Łąka-Olszówka

Numer ogłoszenia: 251460 - 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
18.08.2014
 • Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego
07.08.2014
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
28.07.2014
 • SIWZ
28.07.2014
 • Wyjaśnienia do SIWZ
28.07.2014
 • Dokumentacja ( kompresja 7ZIP )
28.07.2014
 • Załącznik nr 1
28.07.2014
 • Załącznik nr 2
28.07.2014
 • Załącznik nr 3
28.07.2014
 • Załącznik nr 4
28.07.2014
 • Załącznik nr 5
28.07.2014
 • Załącznik nr 6
28.07.2014
 • Załącznik nr 7
28.07.2014
 • Załącznik nr 8
28.07.2014


Zamówienie publiczne nr 5


,,Uzbrojenie terenów rekreacyjno-turystycznych położonych nad J.Balewskim, obręb Perklice"

Numer ogłoszenia: 137170 - 2014; data zamieszczenia: 23.04.2014

 • Zawiadomienie o wyborze oferty
05.06.2014
 • Wyjaśnienia do SIWZ II
29.05.2014
 • Wyjaśnienia do SIWZ I
29.05.2014
 • Profil podłużny wodociągu ?110PE
29.05.2014
 • Profil podłużny sieci kanalizacyjnej ?200PCV
29.05.2014
 • Założenia do obliczenia pompowni ścieków
29.05.2014
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
21.05.2014
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
19.05.2014
 • Wyjaśnienia do SIWZ na zadanie inwestycyjne pn.” Uzbrojenie terenów rekreacyjno- turystycznych położonych nad J. Balewskim, obręb Perklice”
19.05.2014
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
12.05.2014
 • Wyjaśnienie treści SIWZ
28.04.2014
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
23.04.2014
 • SIWZ
23.04.2014
 • Spis działów przedmiaru robót
23.04.2014
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  KOD CPV 45231300-8
23.04.2014
 • CZĘŚĆ OPISOWA i RYSUNKOWA
 • (paczka dokumentów - kompresja 7ZIP)
23.04.2014
 • Załącznik nr 1
23.04.2014
 • Załącznik nr 2
23.04.2014
 • Załącznik nr 3
23.04.2014
 • Załącznik nr 4
23.04.2014
 • Załącznik nr 5
23.04.2014
 • Załącznik nr 6
23.04.2014
 • Załącznik nr 7
23.04.2014
 • Załącznik nr 8
23.04.2014


Zamówienie publiczne nr 4


Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu pt.

,,Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie"


Numer ogłoszenia:  108412 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
24.04.2014
 • SIWZ (wersja poprawina z dnia 03.04.2014)
 • Gmina Mikołajki Pomorskie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dokonuje zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
03.04.2014
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
01.04.2014
 • SIWZ
01.04.2014
 • Wersja edytowalna załączników 1 - 6
07.04.2014


Zamówienie publiczne nr 3


,,Zmiana sposobu użytkowania budynków oświaty na cele mieszkaniowo- usługowe w Cieszymowie, gmina Mikołajki Pomorskie"

Numer ogłoszenia: 74546 - 2014; data zamieszczenia: 06.03.2014

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
26.03.2014
 • WYJAŚNIENIA DO SIWZ
20.03.2014
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
06.03.2014
 • SIWZ
06.03.2014
 • Załącznik nr 1
06.03.2014
 • Załącznik nr 2
06.03.2014
 • Załącznik nr 3
06.03.2014
 • Załącznik nr 4
06.03.2014
 • Załącznik nr 5
06.03.2014
 • Załącznik nr 6
06.03.2014
 • Załącznik nr 7
06.03.2014
 • Załącznik nr 8
06.03.2014
 • Przedmiar robót 8/08/2013
06.03.2014
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  CPV 45400000-1
06.03.2014
 • Cieszymowo 1 B (PACZKA  DOKUMENTÓW - KOMPRESJA  7 ZIP)
06.03.2014
 • Cieszymowo 1 C  (PACZKA DOKUMENTÓW - KOMPRESJA  7 ZIP)
06.03.2014


Zamówienie publiczne nr 2


Dostawa sprzętu komputerowego wraz z ich serwisem i ubezpieczeniem w ramach realizacji projektu pt:

,,Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie"


Numer ogłoszenia: 35596 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
24.03.2014
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
31.01.2014
 • SIWZ
31.01.2014
 • ZAPYTANIE DO SIWZ - I
06.02.2014
 • ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA - I
06.02.2014
 • SIWZ (aktualna wersja 06.02.2014)
06.02.2014


Zamówienie publiczne nr 1


Dostawa sprzętu komputerowego wraz z ich serwisem i ubezpieczeniem w ramach realizacji projektu pt:

,,Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie"


Numer ogłoszenia: 22020 - 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014

 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
30.01.2014
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
20.01.2014
 • SIWZ
20.01.2014
 • ZAPYTANIE DO SIWZ  - I
23.01.2014
 • ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA  - I
27.01.2014
 • ZAPYTANIE DO SIWZ - II
24.01.2014
 • ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA - II
27.01.2014
 • SIWZ (aktualna wersja po zmianach)
27.01.2014
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 14.05.2015
Podpisał: Brygida Podlaska
Dokument z dnia: 06.03.2014
Dokument oglądany razy: 5 481