BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Rok 2020


  Wersja z dnia: 16.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: zarządzenie nr 45/2020 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie

  Wersja z dnia: 16.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: (07.07.2020): Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu

  Wersja z dnia: 22.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: (07.07.2020): Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu

  Wersja z dnia: 22.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: (19.06.2020): Zarządzenie Wójta Numer 40/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

  Wersja z dnia: 28.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: (19.06.2020): Zarządzenie Wójta Numer 40/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat​​​​​​​

  Wersja z dnia: 28.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: (28.05.2020):Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie, opisanej  w załączonym wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Przetarg odbędzie się w dniu  30  czerwca  2020 r.  o godz. 1000  w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dzierzgońskiej 2, pokój nr 15.

  Wersja z dnia: 04.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: (28.05.2020):Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie, opisanej  w załączonym wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Przetarg odbędzie się w dniu  30  czerwca  2020 r.  o godz. 1000  w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dzierzgońskiej 2, pokój nr 15.

  Wersja z dnia: 04.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: (28.03.2020): Zarządzenie Wójta Numer 26/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku. Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

  Wersja z dnia: 04.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: (28.03.2020): Zarządzenie Wójta Numer 26/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku. Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

  Wersja z dnia: 17.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: (28.03.2020): Zarządzenie Wójta Numer 26/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku. Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

  Wersja z dnia: 17.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana koloru czcionki

  Wersja z dnia: 02.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: (02.03.2020): Zarządzenie Wójta Numer 22/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat.

  Wersja z dnia: 13.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: (02.03.2020): Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku  przetargu

  Wersja z dnia: 08.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: (13.01.2020): Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku  przetargu

  Wersja z dnia: 08.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: (08.01.2020): Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiących  własność Gminy  Mikołajki Pomorskie, opisanych w załączonym  wykazie, stanowi ącym  załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  Wersja z dnia: 08.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: (08.01.2020): Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiących  własność Gminy  Mikołajki Pomorskie, opisanych w załączonym  wykazie, stanowi ącym  załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich