BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Rok 2018


  Wersja z dnia: 23.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tesktu

  Wersja z dnia: 13.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: (22.01.2019): Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu

  Wersja z dnia: 13.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tesktu

  Wersja z dnia: 13.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 29.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: (27.11.2018): Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiących własność Gminy Mikołajki Pomorskie, opisanych  w załączonym wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  Wersja z dnia: 29.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tesktu

  Wersja z dnia: 08.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 69/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Balewie obręb Perklice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat.

  Wersja z dnia: 08.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu.

  Wersja z dnia: 24.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: (04.10.2018): Zarządzenie Wójta Numer 55/2018 z dnia 4 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Kwiatowej

  Wersja z dnia: 24.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Błędny miesiąc w dacie:(21.09.2018):  Wójt  Gminy Mikołajki Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

  Wersja z dnia: 28.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: (21.08.2018):  Wójt  Gminy Mikołajki Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

  Wersja z dnia: 21.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: (28.08.2018): ZARZĄDZENIE NR 45/2018 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy, położonej   w Krasnej Łące.

  Wersja z dnia: 21.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 10.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: (20.08.2018):ZARZĄDZENIE NR 42/2018 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Mikołajkach Pomorskich. (20.08.2018):OGŁOSZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie ogłasza przetarg ustny nieograniczonyna dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy M ikołajki Pomorskie, opisanej w załączonym wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  Wersja z dnia: 10.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zmniejszenie odstępu od górnej krawędzi

  Wersja z dnia: 10.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: FORMATOWANIE TEKSTU

  Wersja z dnia: 07.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: (10.08.2018): Wójt Gminy Mikołajki Pomorskiepodaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu (RG.VI.6840.2.2018)

  Wersja z dnia: 07.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 25.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: (06.08.2018): Zarządzenie Wójta Numer 39/2018 z dnia 06 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w Balewie.

  Wersja z dnia: 27.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: (23.07.2018): Zarządzenie Wójta Numer 37/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

  Wersja z dnia: 30.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: (27.06.2018): Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki Pomorskie, opisanych w załączonym wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  Wersja z dnia: 21.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 28 i 29

  Wersja z dnia: 10.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: (15.05.2018): Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do zamiany, położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

  Wersja z dnia: 10.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Wyrównanie tekstu

  Wersja z dnia: 10.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 28.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: (10.04.2018): Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Pierzchowicach.

  Wersja z dnia: 27.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: (28.03.2018): Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku  przetargu - RG.Vl.6840.5.2017

  Wersja z dnia: 23.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: (26.03.2018): Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych  w Krasnej Łące.

  Wersja z dnia: 20.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: (23.02.2018): Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych  na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

  Wersja z dnia: 20.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: (20.02.2018): Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich z siedzibą przy ulicy Dzierzgońskiej 2  sprzeda w drodze publicznego  przetargu ustnego (licytacji) halę stalową położoną w miejscowości Cieszymowo gm. Mikołajki Pomorskie.

  Wersja z dnia: 20.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 20.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: (19.02.2018): Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich z siedzibą przy ulicy Dzierzgońskiej 2  sprzeda w drodze publicznego  przetargu ustnego (licytacji) halę stalową położoną w miejscowości Cieszymowo gm. Mikołajki Pomorskie.

  Wersja z dnia: 16.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: (19.02.2018): Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie, opisanej  w załączonym wykazie, stanowiącym załącznik nr. 1 do niniejszego ogłoszenia.

  Wersja z dnia: 16.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 24.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: (14.02.2018): Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku  przetargu: Działka nr 207/2 o pow. 0,04ha Kw GD2I/00003830/0,   położona w Krasnej Łące gm. Mikołajki Pomorskie zabudowana budynkiem handlowo – usługowym o pow. użytkowej 70,90 m2

  Wersja z dnia: 24.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich