BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Rok 2019


  Wersja z dnia: 26.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: (04.06.2019): Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu

  Wersja z dnia: 25.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: (25.04.2019): Wójt Gminy Mikołajki Poorskie ogłasza przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne do łącznej powierzchni użytków rolnych nie większej niż 300 ha, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich