BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Rok 2019


  Wersja z dnia: 20.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: (09.10.2019): Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu

  Wersja z dnia: 20.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: ZARZĄDZENIE NR 55/2019 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krasnej Łące.

  Wersja z dnia: 07.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: ZARZĄDZENIE NR 55/2019 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krasnej Łące.

  Wersja z dnia: 17.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: (06.08.2019): ZARZĄDZENIE NR 52/2019 Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, położonej w Cierpiętach obręb Mikołajki Pomorskie.

  Wersja z dnia: 05.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: (17.07.2019): Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem dworsko parkowym w Stążkach, stanowiącym własność Gminy Mikołajki Pomorskie, opisanej w załączonym wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  Wersja z dnia: 26.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: (04.06.2019): Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu

  Wersja z dnia: 25.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: (25.04.2019): Wójt Gminy Mikołajki Poorskie ogłasza przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne do łącznej powierzchni użytków rolnych nie większej niż 300 ha, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich