BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 12.11.2019, zmieniona z powodu:
(21.11.2019): Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Krasnej Łące, stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie, opisanej w załączonym wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. ​​Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnych ograniczonym Oświadczenie numer 1 Oświadczenie numer 2 Oświadczenie o łącznej powierzchni gruntów rolnych stanowiących własność użytkowanych wieczyście, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego

Rok 2019

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 12.11.2019
Podpisał: Marzena Marciniak
Dokument z dnia: 12.11.2019
Dokument oglądany razy: 942
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich