bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rok 2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

O PRZYJĘCIU DOKUMENTÓW WYMAGAJĄCYCH UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA

14.12.2015

Zarządzenie Numer 85/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Dworek oraz części wsi Krasna Łąka i Krastudy w gminie Mikołajki Pomorskie

14.12.2015

Zarządzenie Numer 84/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku 

w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących części obrębów Krastudy, Krasna Łąka, Mikołajki Pomorskie, Perklice i Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie

14.12.2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

O PRZYJĘCIU DOKUMENTÓW WYMAGAJĄCYCH UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA

02.11.2015

UCHWAŁA NR X/67/2015 RADY GMINY Mikołajki Pomorskie
z dnia 13 października 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Dworek oraz części wsi Krasna Łąka i Krastudy w gminie Mikołajki Pomorskie + załączniki

13.10.2015

 

UCHWAŁA NR X/66/2015 RADY GMINY Mikołajki Pomorskie
z dnia 13 października 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących części obrębów geodezyjnych Krastudy, Krasna Łąka, Mikołajki Pomorskie, Perklice i Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie + załączniki

13.10.2015

UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY GMINY Mikołajki Pomorskie z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Stążki, obszar dla potrzeb lokalizacji Farmy Wiatrowej „Cieszymowo”, gmina Mikołajki Pomorskie

 • Załacznik nr 1
 • Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
31.08.2015

 

UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY GMINY Mikołajki Pomorskie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Nowe Minięta oraz cześć wsi Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie

 • Załącznik nr 1
 • Załącznik nr 2
 • Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
31.08.2015

UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie, dla potrzeb realizacji farmy wiatrowej

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie, dla potrzeb realizacji farmy wiatrowej
 • DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
  Gdansk, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 2034 - UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie, dla potrzeb realizacji farmy wiatrowej
 • PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POŁOŻONYCH W REJONIE MIEJSCOWOŚCI KOŁOZĄB W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE DLA POTRZEB LOKALIZACJI FARMY WIATROWEJ
 • Załącznik nr 1 - SIEDLISKA PRZYRODCZNIE WRAZ Z GATUNKAMI CHRONIONYMI
 • Załącznik nr 2 - MAPA ZBIORCZA DLA PROJEKTU MPZP
27.07.2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących części obrębów geodezyjnych Krastudy, Krasna Łąka, Mikołajki Pomorskie, Perklice i Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie

 • UCHWAŁA NR ………./……./……….. RADY GMINY Mikołajki Pomorskie z dnia ………………………….. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących części obrębów geodezyjnych Krastudy, Krasna
 • PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ”MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW OBEJMUJĄCYCH CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH KRASTUDY, KRASNA ŁĄKA, MIKOŁAJKI POMORSKIE, PERKLICE I STĄŻKI, GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE”
 • Projekt MPZP - Rysunek planu - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW OBEJMUJĄCYCH CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH KRASTUDY, KRASNA ŁĄKA, MIKOŁAJKI POMORSKIE, PERKLICE I STĄŻKI, GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE
 • PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKU PROJEKTU ,,PLANU..."
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 - 6 (KOMPRESJA 7ZIP)
27.07.2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Dworek oraz części wsi Krasna Łąka i Krastudy w gminie Mikołajki Pomorskie

 1. PROJEKT UCHWAŁA NR ………./……./……….. RADY GMINY Mikołajki Pomorskie z dnia ………………………….. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Dworek oraz części wsi Krasna Łąka i Krastudy w gminie Mikołajki Pomorskie
 2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY WIEŚ DWOREK ORAZ CZĘŚCI WSI KRASNA ŁĄKA I KRASTUDY W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE Rysunek planu - wieś Krastudy
 3. MIEJSCOWY PLAN  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY WIEŚ DWOREK ORAZ CZĘŚCI WSI KRASNA ŁĄKA I KRASTUDY W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE Rysunek planu - wieś Krasna Łąka
 4. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY WIEŚ DWOREK ORAZ CZĘŚCI WSI KRASNA ŁĄKA I KRASTUDY W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE Rysunek planu - wieś Dworek
 5. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ,,MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO WIEŚ DWOREK ORAZ CZĘŚCI WSI KRASNA ŁĄKA I KRASTUDY, GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE"
01.07.2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Stążki, obszar dla potrzeb lokalizacji Farmy Wiatrowej „Cieszymowo", gmina Mikołajki Pomorskie

 1. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ,,MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW OBEJMUJĄCYCH CZĘŚĆ OBRĘBU GEODEZYJNEGO STĄŻKI, OBSZAR DLA POTRZEB LOKALIZACJI FARMY WIATROWEJ CIESZYMOWO, GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE + MPZP CIESZYMOWO
01.07.2015

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Nowe Minięta oraz część wsi Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie.

 • P r o j e k t UCHWAŁA NR ………./……./……….. RADY GMINY Mikołajki Pomorskie z dnia ………………………….. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Nowe Minięta oraz cześć wsi Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie

 • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY WIEŚ NOWE MINIĘTA ORAZ CZĘŚĆ WSI STĄŻKI W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE
 • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY WIEŚ NOWE MINIĘTA ORAZ CZĘŚĆ WSI STĄŻKI W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE
18.05.2015

Zarządzenie Numer 13/2015 z dnia 12 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej „Zonda", w gminie Mikołajki Pomorskie

12.03.2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIEO PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej „Zonda", w gminie Mikołajki Pomorskie.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie, dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej

04.02.2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mikołajki Pomorskie.

 • Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia dokumentu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mikołajki Pomorskie

05.01.2015Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 14.12.2015
Podpisał: Marzena Czarnecka
Dokument z dnia: 19.05.2015
Dokument oglądany razy: 1 398