bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Gospodarowanie odpadami komunalnymi - rok 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

Mikołajki Pomorskie, kwiecień 2016r.

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

INFORMACJA

o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz o zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

INFORMACJA

o podmiotach odbierających odpady komunalne oraz o miejscach zagospodarowania odpadami

INFORMACJA

o osiągniętych poziomach z zakresu gospodarki odpadami

INFORMACJA

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanejOpublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 11.05.2016
Podpisał: Anna Kuśmierczyk
Dokument z dnia: 17.12.2015
Dokument oglądany razy: 438