bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rok 2016

INFORMACJA

o podmiotach odbierających odpady komunalne
oraz o miejscach zagospodarowania odpadami

INFORMACJA

o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
oraz o zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

INFORMACJA

o osiągniętych poziomach z zakresu gospodarki odpadami

SegregujeMY Odpady

PORADNIK OBYWATELA Z EKOINICJATYWĄ

SEGREGACJA

CO I GDZIE WRZUCAĆ ?

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2016
Gmina MIKOŁAJKI POMORSKIE

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE - ODPADY SEGREGOWANE

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2016
Gmina MIKOŁAJKI POMORSKIE

ODPADY WIELKOGABARYTOWEOpublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 11.05.2016
Podpisał: Anna Kuśmierczyk
Dokument z dnia: 22.12.2015
Dokument oglądany razy: 538