bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.08.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Przetargi


Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości - kliknij tutaj

Gmina Mikołajki Pomorskie RG.II.271.8.2019
Ul. Dzierzgońska 2
82-433 Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pom.
2017-08-07

Informacja z sesji otwarcia ofert
z dnia 07.08.2017 r.

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza informacje po otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„ Przebudowa drogi osiedlowej przy ulicy Jasnej
w Mikołajkach Pomorskich”.


Kwota , jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi – 338 000 złotych.

Wykaz firm, które złożyły oferty:
1. Spółdzielnia Usług Wielobranżowych DROBUD w Gdakowie
Gdakowo 43, 82-550 Prabuty
Cena brutto – 339 480,00 zł.
Okres gwarancji – 60 miesięcy
Termin realizacji – 8 tygodni

2. Zakład Usług Drogowych i Transportowych
Witold Braszkowski
Ul. Cisowa 19, 82-550 Prabuty
Cena brutto - 319 800 00 zł.
Okres gwarancji - 60 miesięcy
Termin wykonania – 8 tygodni

3. Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Spółka z o.o.
Ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn
Cena brutto – 369 869,45 zł.
Okres gwarancji – 60 miesięcy
Termin realizacji - 6 tygodni


Informacja:
Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia niniejszej informacji, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4.

Wójt Gminy
Mikołajki Pomorskie
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 07.08.2017
Podpisał: Janusz Wysocki
Dokument z dnia: 07.08.2017
Dokument oglądany razy: 35 401