BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Ochrona środowiska


  Wersja z dnia: 02.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 02.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: (26.02.2018):Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek stronyzawiadamiam, że dnia 26.02.2018r na wniosek Tomasza Marcinkowskiego oraz Radosława Marcinkowskiego, zm. Krasna Łąka 14, 82-433 Mikołajki Pomorskie,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego – obory na 99 DJP na działkach nr 153/15, 153/14, 153/8, obręb Krasna Łąka, gm. Mikołajki Pomorskie

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich