bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Sprawozdania 2017

Informacja o przebiegu wykonaniu budżetu gminy Mikołajki Pomorskie

za I półrocze 2017 roku

Informacja o wykonaniu budżetu

II kwartał 2017

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Informacja o wykonaniu budżetu

I kwartał 2017

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

od początku roku do dnia 31 marca roku 2017

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

od początku roku do dnia 31 marca roku 2017

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

wg stanu na koniec I kwartału 2017 rokuOpublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 28.08.2017
Podpisał: Maria Kalinowska
Dokument z dnia: 21.04.2017
Dokument oglądany razy: 195