BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych


  Wersja z dnia: 13.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: UCHWAŁA NR 270/g246/P/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2019 r.

  Wersja z dnia: 08.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: UCHWAŁA RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE NR XII/90/2019z dnia 6 listopada 2019 w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. UCHWAŁA RADY GMINYMIKOŁAJKI POMORSKIE NR XII/89/2019 z dnia 6 listopada 2019 o uchyleniu uchwały Nr XXVII/175/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalenia i poboru oraz terminów płatności. UCHWAŁA RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE NR XII/88/2019 z dnia 6 listopada 2019 o uchyleniu uchwały nr XXVII/176/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru. UCHWAŁA RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE NR XII/87/2019 z dnia 6 listopada 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE NR XII/86/2019 z dnia 6 listopada 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  Wersja z dnia: 08.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: UCHWAŁA RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE NR XXXV/230/2018 z dnia 17 października 2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  Wersja z dnia: 29.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Uchwały podatkowe - 2 uległy zmianie

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich