BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Informacje i deklaracje składane przez podatników (wzory formularzy)


  Wersja z dnia: 08.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH  LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ILOŚCI HA DT-1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

  Wersja z dnia: 29.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH IL-1 INFORMACJA O LASACH DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich