BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 22.08.2018, zmieniona z powodu:
(17.01.2019):  Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie informuje, że na wniosek Elektrowni PV Sp. z o.o. ul. Puławska 2; 02-566 Warszawa została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.01.2019 r., znak RG.111.6220.4.2018.d.d, przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, dla zadania polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 410/6 ( obręb 0005) w miejscowości Mikołajki Pomorskie, Gmina Mikołajki Pomorskie ( proj. Mikołajki Pomorskie III).

Ochrona środowiska

 

(02.08.2018): Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek strony: zawiadamiam że dnia 08.08.2018r na wniosek Energy Solar 7 Sp. z o. o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięc ia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Mikołajki Pomorskie 4" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dąbrówka Pruska, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo  pomorskie.

(02.08.2018): Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek strony: zawiadamiam że dnia 02.08.2018r na wniosek Energy Solar 7  Sp. z  o. o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięc ia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Mikołajki Pomorskie 3" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dąbrówka Pruska, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo  pomorskie.

(02.08.2018): Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek strony: zawiadamiam że dnia 02.08.2018r na wniosek Energy Solar  7 Sp. z o. o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Mikołajki Pomorskie 2" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wilczewo, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo  pomorskie.

(09.04.2018): Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek strony z a w i a d a m i a mże dnia 09.04.2018r na wniosek Spółki Elektrownia PV 10 Sp. z o. o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 74/11 ( obręb 0005 ) w miejscowości Mikołajki pomorskie, Gmina Mikołajki Pomorskie”(proj. Mikołajki Pomorskie II

(26.02.2018):Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek strony, zawiadamiam, że dnia 26.02.2018r na wniosek Tomasza Marcinkowskiego oraz Radosława Marcinkowskiego, zm. Krasna Łąka 14, 82-433 Mikołajki Pomorskie,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego – obory na 99 DJP na działkach nr 153/15, 153/14, 153/8, obręb Krasna Łąka, gm. Mikołajki Pomorskie

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 22.08.2018
Podpisał: Maria Pałkowska-Rybicka
Dokument z dnia: 22.08.2018
Dokument oglądany razy: 1521
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich