bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy

10.05.2017

Sprawozdanie z realizacji:

„Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacja pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016".

Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 10.05.2017

Dokument oglądany razy: 49
« inne aktualności