bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie

18.05.2017

Uprzejmie informuję, że dnia 25 maja 2017 roku o godz. 1300 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie sprawozdania rocznego oraz sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2016.
4. Dyskusja na temat sprawozdania.
5. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;
b) w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów;
c) uchylająca uchwałę nr XXII/145/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów;
d) w sprawie ustalenia diet dla sołtysów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie;
6. Przedstawienie propozycji zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017 i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017- 2026.
7. Sprawy bieżące, informacje.
8. Zakończenie posiedzenia.

Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 18.05.2017

Dokument oglądany razy: 50
« inne aktualności