bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja

13.09.2017

XXVI Sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 19 września 2017 roku o godz. 1400 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.

Porządek obrad XXVI sesji:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XXIV i XXV Sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie;
b) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich;
c) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowaniem Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017- 2021”;
d) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/160/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie;
e) w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.
6. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie sesji.

Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 13.09.2017

Dokument oglądany razy: 21
« inne aktualności