BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Kontakt


  Wersja z dnia: 28.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja kontaktów

  Wersja z dnia: 18.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Kolińska Iwona Stanowisko ds. księgowości budżetowej Sylwia Wojciechowska Stanowisko ds. ewidencji ludności i oświaty Rafał Klejnowski Zastępca Kierownika Referatu Gospodarczo-Komunalnego

  Wersja z dnia: 15.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Wewiór Marlena Stanowisko ds. rozliczania dospodarki wodno-ściekowej Skalmowska Ewelina Zastępca Kierownika USC Stanowisko ds. obywatelskich i dowodów osobistych

  Wersja z dnia: 20.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana kontaktów pracowników Urzędu Gminy

  Wersja z dnia: 20.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Wójt Gminy

  Wersja z dnia: 07.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Marciniak Marzena Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

  Wersja z dnia: 06.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Rafał Klejnowski Referent ds. komunalnych

  Wersja z dnia: 12.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Witkowska Agata - Referent ds. samorządowych i obsługi rady

  Wersja z dnia: 12.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie

  Wersja z dnia: 12.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie

  Wersja z dnia: 11.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie

  Wersja z dnia: 11.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana danych pracowników

  Wersja z dnia: 11.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich