bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 14.05.2015 z powodu:
Treść w zamówieniach publicznych

Archiwum - zamówienia publiczne 2012


Zam?wienie publiczne nr. 3


OGŁOSZENIE O ZAMÓ,WIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego. Numer sprawy RG.IV.27271.3.2012 Nazwa zadania:
,,Wykonanie zabudowy samochodu pożarniczego na dostarczonym podwoziu samochodu Star 266 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich&rdquo,


Zam?wienie publiczne nr. 2


Przetarg nieograniczony ,,Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie - II ETAP i budowa sieci wodociągowej z przyłączami Krasna Łąka - Dworek oraz budowa sieci kanalizacji saniranej ul. Partyzant?w i ul Piaskowa w Mikołajkach Pomorskich".

Załączniki do powyższej odpowiedzi:

 1. Profil podłużny przyłącza dz. nr 8/2 rys. 10
 2. Profil podłużny przyłącza dz. nr 8/3 rys. 11
 3. Profil podłużny przyłącza dz. nr 8/18 rys. 13
 4. Profil podłużny przyłącza dz. nr 8/19 rys 14
 5. Profil podłużny przyłącza dz. nr 8/19 rys. 15
 6. Profil podłużny przyłącza dz. nr 8/20 rys.16
 7. Profil podłużny przyłącza dz. nr 10/16 rys. 20
 8. Profil podłużny przyłącza dz. nr 10/19 rys. 17
 9. Profil podłużny przyłącza dz. nr 10/46 rys. 19
 10. Profil podłużny przyłącza dz. nr 10/48 rys. 18
 11. Profil podłużny przyłącza dz. nr 7/1 rys. 12


Zam?wienie publiczne nr. 1


&bdquo,Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie-budowa sieci wodociągowej Mikołajki Pomorskie-Dąbr?wka Pruska-Sadłuki-Mirowice&rdquo,:

Postępowanie w sprawie zam?wienia publicznego pod nazwą:

,,Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie-budowa sieci wodociągowej Mikołajki Pomorskie- Dąbr?wka Pruska-Sadłuki-Mirowice".
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 04.09.2012
Podpisał: Brygida Podlaska
Dokument z dnia: 04.09.2012
Dokument oglądany razy: 1 757
Wersja do druku