BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 10.05.2019, zmieniona z powodu:
Zarządzenie Wójta Numer 28/2019 z dnia 9 maja 2019 roku, Zarządzenie Wójta Numer 29/2019 z dnia 9 maja 2019 roku, Zarządzenie Wójta Numer 30/2019 z dnia 13 maja 2019 roku, Zarządzenie Wójta Numer 31/2019 z dnia 16 maja 2019 roku

Zarządzenia Wójta 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 27/2019 

z dnia 

30 kwietnia 2019 roku

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych.

Zarządzenie Wójta

Numer 26/2019 

z dnia 

30 kwietnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach
w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich”.

Zarządzenie Wójta

Numer 25/2019 

z dnia 

26 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Wójta

Numer 24/2019 

z dnia 

26 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 23/2019 

z dnia 

15 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 22/2019 

z dnia 

10 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie Wójta

Numer 20/2019 

z dnia 

5 kwietnia 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie statutów Sołectw

Zarządzenie Wójta

Numer 19/2019 

z dnia 

27 marca 2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2018

Zarządzenie Wójta

Numer 18/2019 

z dnia 

27 marca 2019 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2015 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania  wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Zarządzenie Wójta

Numer 16/2019 

z dnia 

19 marca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów

Zarządzenie Wójta

Numer 15/2019 

z dnia 

13 marca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany, położonych na terenie gminy Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 14/2019 

z dnia 

1 marca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego służbę w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Wójta

Numer 13/2019 

z dnia 

1 marca 2019 roku

w sprawie  szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie Wójta

Numer 12/2019 

z dnia 

28 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 11/2019 

z dnia 

27 lutego 2019 roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Wójta

Numer 10/2019 

z dnia 

4 lutego 2019 roku

w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez  Urząd Gminy oraz podległe jednostki organizacyjne Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 9/2019 

z dnia 

01 lutego 2019 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 8/2019 

z dnia 

28 stycznia 2019 roku

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 7/2019 

z dnia 

17 stycznia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych.

Zarządzenie Wójta

Numer 6/2019 

z dnia 

16 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Kwiatowej.

Zarządzenie Wójta

Numer 5/2019 

z dnia 

16 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia terminów w postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i klas I szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 4/2019 

z dnia 

15 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 3/2019 

z dnia 

14 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania komisji ds kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny, oraz okresu, na który zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne.

Zarządzenie Wójta

Numer 2/2019 

z dnia 

3 stycznia 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg. stanu na dzień 31.12.2018 roku

Zarządzenie Wójta

Numer 1/2019 

z dnia 

2 stycznia 2019 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich na rok 2019 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
 

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Agata Witkowska
Publikacja dnia: 10.05.2019
Podpisał: Maria Pałkowska-Rybicka
Dokument z dnia: 10.05.2019
Dokument oglądany razy: 1100
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich