BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Zarządzenia Wójta 2018


  Wersja z dnia: 03.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 6/2018  z dnia  24 stycznia 2018 roku

  Wersja z dnia: 03.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Poprawienie linku do Zarządzenie Wójta Numer 74/2018 

  Wersja z dnia: 03.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Poprawienie linku do Zarządzenie Wójta Numer 74/2018 

  Wersja z dnia: 31.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta nr 73 i 74

  Wersja z dnia: 12.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 70 i 72

  Wersja z dnia: 28.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 71/2018  z dnia  6 grudnia 2018 roku

  Wersja z dnia: 15.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 68 i 69

  Wersja z dnia: 05.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 65/2018 i 66/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku

  Wersja z dnia: 05.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 63/2018  z dnia  31 października 2018 roku

  Wersja z dnia: 31.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 62/2018  z dnia  31 października 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie   Zarządzenie Wójta Numer 61/2018  z dnia  31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.   Zarządzenie Wójta Numer 60/2018  z dnia  24 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018   Zarządzenie Wójta Numer 59/2018  z dnia  22 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia stawek na sezon grzewczy 2018/2019 za centralne ogrzewanie lokali zaopatrywanych w ciepło przez kotłownię w ośrodku zdrowia w Mikołajkach Pomorskich , GOK/OSP w Mikołajkach Pomorskich, kotłownię przy urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz kotłownię w Cieszymowie.   Zarządzenie Wójta Numer 58/2018  z dnia  12 października 2018 roku w sprawie w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018   Zarządzenie Wójta Numer 57/2018  z dnia  4 października 2018 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych.   Zarządzenie Wójta Numer 56/2018  z dnia  4 października 2018 roku w sprawie przyznania uczniom stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za wysokie  wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia naukowe  lub artystyczne   Zarządzenie Wójta Numer 55/2018  z dnia  4 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Kwiatowej   Zarządzenie Wójta Numer 54/2018  z dnia  4 października 2018 roku w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy  Mikołajki Pomorskie za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie.   Zarządzenie Wójta Numer 53/2018  z dnia  3 października 2018 roku w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018   Zarządzenie Wójta Numer 51/2018  z dnia  28 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku   Zarządzenie Wójta Numer 50/2018  z dnia  24 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników majątku gminy   Zarządzenie Wójta Numer 49/2018  z dnia  12 września 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019   Zarządzenie Wójta Numer 48/2018  z dnia  10 września 2018 roku w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018   Zarządzenie Wójta Numer 47/2018  z dnia  31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018   Zarządzenie Wójta Numer 46/2018  z dnia  30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich   Zarządzenie Wójta Numer 45/2018  z dnia  28 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy, położonej   w Krasnej Łące.   Zarządzenie Wójta Numer 44/2018  z dnia  28 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie   Zarządzenie Wójta Numer 43/2018  z dnia  22 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich wyłącznie w postaci elektronicznej   Zarządzenie Wójta Numer 42/2018  z dnia  20 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy, położonej   w Mikołajkach Pomorskich.   Zarządzenie Wójta Numer 41/2018  z dnia  20 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie położonej w Krasnej Łące.   Zarządzenie Wójta Numer 40/2018  z dnia  08 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018   Zarządzenie Wójta Numer 39/2018  z dnia  06 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w Balewie.   Zarządzenie Wójta Numer 38/2018  z dnia  24 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenie z programu ,,Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu ,,Dobry start".   Zarządzenie Wójta Numer 37/2018  z dnia  23 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.   Zarządzenie Wójta Numer 35/2018  z dnia  29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018   Zarządzenie Wójta Numer 34/2018  z dnia  29 czerwca 2018 roku w sprawie przekazania środków trwałych   Zarządzenie Wójta Numer 33/2018  z dnia  20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018   Zarządzenie Wójta Numer 32/2018  z dnia  08 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej   Zarządzenie Wójta Numer 31/2018 z dnia  07 czerwca 2018 roku w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym organizowanym przez starostę sztumskiego.   Zarządzenie Wójta Numer 30/2018  z dnia  30 maja 2018 roku w sprawie wyboru  ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia  wykonania  zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.   Zarządzenie Wójta Numer 29/2018  z dnia  29 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczoncyh do dzierżawy, położonych w Cieszymowie obręb Stążki.   Zarządzenie Wójta Numer 28/2018  z dnia  28 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Stązkach na okres do trzech miesięcy   Zarządzenie Wójta Numer 27/2018  z dnia  23 maja 2018 roku w sprawie wdrożenia  klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych   Zarządzenie Wójta Numer 26/2018  z dnia  22 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018   Zarządzenie Wójta Numer 25/2018  z dnia  15 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do zamiany, położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.   Zarządzenie Wójta Numer 24/2018  z dnia  24 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji konkursowej   Zarządzenie Wójta Numer 23/2018  z dnia  30 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wyskości środków na poszczególne zadania.   Zarządzenie Wójta Numer 22/2018  z dnia  24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018   Zarządzenie Wójta Numer 21/2018  z dnia  16 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie   Zarządzenie Wójta Numer 20/2018  z dnia  16 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądów materiałów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie   Zarządzenie Wójta Numer 19/2018  z dnia  16 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy   Zarządzenie Wójta Numer 18/2018  z dnia  10 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Pierzchowicach.   Zarządzenie Wójta Numer 17/2018  z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych  w Krasnej Łące.   Zarządzenie Wójta Numer 16/2018  z dnia  26 lutego  2018 roku w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2018   Zarządzenie Wójta Numer 15/2018  z dnia  23 lutego  2018 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Mikołajakch Pomorskich w roku 2018.   Zarządzenie Wójta Numer 14/2018  z dnia  23 lutego  2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych  na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.   Zarządzenie Wójta Numer 13/2018  z dnia  14 lutego  2018 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania  form doskonalenia  zawodowego  nauczycieli na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane   Zarządzenie Wójta Numer 12/2018  z dnia  13 lutego  2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż majątku ruchomego tj. hali stalowej położonej w miejscowości Cieszymowo, gm. Mikołajki Pomorskie.   Zarządzenie Wójta Numer 11/2018  z dnia  13 lutego  2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Krasnej Łące.   Zarządzenie Wójta Numer 10/2018  z dnia  09 lutego  2018 roku w sprawie zminany budżetu gminy na rok 2018   Zarządzenie Wójta Numer 9/2018  z dnia  24 stycznia 2018 roku Powołanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Uregulowanie gospodarki wodociągowej  na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie-Budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej  wraz z przyłączami"   Zarządzenie Wójta Numer 8/2018  z dnia  24 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich.   Zarządzenie Wójta Numer 7/2018  z dnia  24 stycznia 2018 roku i Zarządzenie Wójta Numer 2/2018  z dnia  04 stycznia 2018 roku

  Wersja z dnia: 30.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta nr 61 i 62

  Wersja z dnia: 23.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 60/2018  z dnia  24 października 2018 roku

  Wersja z dnia: 15.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 59/2018  z dnia  22 października 2018 roku

  Wersja z dnia: 09.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 58/2018  z dnia  12 października 2018 roku

  Wersja z dnia: 08.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 57/2018  z dnia  4 października 2018 roku

  Wersja z dnia: 08.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 53/2018  z dnia  3 października 2018 roku

  Wersja z dnia: 04.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR 55 I 56

  Wersja z dnia: 02.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 54/2018  z dnia  4 października 2018 roku

  Wersja z dnia: 26.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 51/2018  z dnia  28 września 2018 roku

  Wersja z dnia: 17.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 50/2018  z dnia  24 września 2018 roku

  Wersja z dnia: 07.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 48 i 49

  Wersja z dnia: 31.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 47/2018  z dnia  31 sierpnia 2018 roku

  Wersja z dnia: 28.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 46/2018  z dnia  30 sierpnia 2018 roku

  Wersja z dnia: 28.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 45/2018  z dnia  28 sierpnia 2018 roku

  Wersja z dnia: 28.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie teskstu

  Wersja z dnia: 23.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 44/2018  z dnia  28 sierpnia 2018 roku

  Wersja z dnia: 21.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 43/2018  z dnia  22 sierpnia 2018 roku

  Wersja z dnia: 20.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 42/2018  z dnia  20 sierpnia 2018 roku

  Wersja z dnia: 09.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 41/2018  z dnia  20 sierpnia 2018 roku

  Wersja z dnia: 07.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 40/2018 z dnia 08 sierpnia 2018 roku

  Wersja z dnia: 06.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 38/2018 z dnia 24 lipca 2018 roku

  Wersja z dnia: 02.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 39/2018 z dnia 06 sierpnia 2018 roku

  Wersja z dnia: 25.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta nr 34 i 35

  Wersja z dnia: 21.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 37/2018  z dnia  23 lipca 2018 roku

  Wersja z dnia: 21.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Poprawa linku do Zarządzenie Wójta Numer 33/2018  z dnia  20 czerwca 2018 roku

  Wersja z dnia: 21.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Poprawienie linku do Zarządzenie Wójta Numer 33/2018  z dnia  20 czerwca 2018 roku

  Wersja z dnia: 20.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 33/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku

  Wersja z dnia: 30.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta nr 31 i 32

  Wersja z dnia: 30.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 30/2018  z dnia  30 maja 2018 roku

  Wersja z dnia: 30.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 30.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia W ójta Gminy nr 26, 28 i 29

  Wersja z dnia: 17.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Gminy nr 26, 28 i 29

  Wersja z dnia: 11.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 25/2018 z dnia 15 maja 2018 roku

  Wersja z dnia: 08.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Błędna data przy Zarządzenie Wójta Numer 23/2018 

  Wersja z dnia: 26.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta nr 23 i 24

  Wersja z dnia: 26.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Poprawa błędnie wprowadzonej daty zarządzeń

  Wersja z dnia: 23.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 22/2018 

  Wersja z dnia: 23.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 20/2018

  Wersja z dnia: 23.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tabeli

  Wersja z dnia: 12.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia Wójta nr 19-21

  Wersja z dnia: 10.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 15/2018 z dnia 23 lutego  2018 roku

  Wersja z dnia: 27.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 18/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku

  Wersja z dnia: 02.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 17/2018 

  Wersja z dnia: 23.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 16/2018 z dnia 26 lutego  2018 roku

  Wersja z dnia: 19.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 14/2018 z dnia 23 lutego  2018 roku

  Wersja z dnia: 15.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 9/2018 

  Wersja z dnia: 14.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 13/2018 

  Wersja z dnia: 12.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia Wójta nr 11 i 12

  Wersja z dnia: 30.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Wójta Numer 10/2018 

  Wersja z dnia: 25.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 18.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 4 i 5

  Wersja z dnia: 10.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Numer 3/2018 z dnia 17 stycznia 2018 rok

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich