BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 13.02.2020, zmieniona z powodu:
Zarządzenie Wójta Numer 14/2020  z dnia  17 lutego 2020 roku

Zarządzenia Wójta 2020

Zarządzenie Wójta

Numer 13/2020 

z dnia 

31 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Wójta

Numer 12/2020 

z dnia 

30 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany składu komisji rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Mikołajkach  Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 11/2020 

z dnia 

24 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia terminów  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i klas I szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 10/2020 

z dnia 

24 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Wójta

Numer 9/2020 

z dnia 

23 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Mikołajkach  Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 7/2020 

z dnia 

8 stycznia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 6/2020 

z dnia 

8 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Wójta

Numer 5/2020 

z dnia 

8 stycznia 2020 roku

w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

Zarządzenie Wójta

Numer 4/2020 

z dnia 

8 stycznia 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu na dzień 31.12.2019 roku

Zarządzenie Wójta

Numer 3/2020 

z dnia 

8 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2018 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy

Zarządzenie Wójta

Numer 2/2020 

z dnia 

8 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich za święta przypadające w sobotę.

Zarządzenie Wójta

Numer 1/2020 

z dnia 

7 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Krasnej Łące.
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 13.02.2020
Podpisał: Maria Pałkowska-Rybicka
Dokument z dnia: 13.02.2020
Dokument oglądany razy: 350
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich