BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 15.12.2017, zmieniona z powodu:
Pliki do pobrania: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubibającej się o zatrudnienie Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze Oświadczenie o stanie zdrowia

Nabór kandydatów do projektu „Lokalny Animator  Sportu”  w 2019r. 

koniec: 15.01.2019, 14:00, rozstrzygnięcie: 16.01.2019, 12:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: Anna Kuśmierczyk tel. 55-640-43-57 pok. nr 9.

Nabór kandydatów do projektu „Lokalny Animator  Sportu”  w 2019r. 

Na obiekcie Moje Boisko – ORLIK 2012   

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie ogłasza nabór na kandydatów do prowadzenie zajęć sportowych w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu 2019” na obiekcie sportowym „Moje Boisko – ORLIK 2012” położonym  w Mikołajkach Pomorskich. Zajęcia będą prowadzone od dnia 01.03.2019 r. do 30.11.2019 r.

Kandydaci  składają CV wraz z  kserokopiami dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia szkoleniowe do prowadzenia zajęć sportowych.

Wskazane dokumenty należy złożyć w sekretariacie  w Urzędzie Gminy  w Mikołajkach Pomorskich;  ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie pok. Nr 3 do dnia 15 stycznia 2019 r. do godz. 14.00.                                 

Rozpatrzenie kandydatur  nastąpi w dniu  16.01.2019 r.

Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym, kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Fundacja Orły Sportu  oraz na stronie http://www.orlysportu.pl/

Z ramienia Urzędu Gminy  w Mikołajkach Pomorskich wszelkich informacji udziela Pani Anna Kuśmierczyk tel. 55-640-43-57 pok. nr 9.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 10.01.2019, 12:43

Dokument oglądany razy: 293
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich