BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 28.02.2019, zmieniona z powodu:
Zarządzenie Wójta Numer 12/2019  z dnia  28 lutego 2019 roku

Zarządzenia Wójta 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 20/2019 

z dnia 

27 lutego 2019 roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Wójta

Numer 9/2019 

z dnia 

01 lutego 2019 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 8/2019 

z dnia 

28 stycznia 2019 roku

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 7/2019 

z dnia 

17 stycznia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych.

Zarządzenie Wójta

Numer 6/2019 

z dnia 

16 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Kwiatowej.

Zarządzenie Wójta

Numer 5/2019 

z dnia 

16 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia terminów w postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i klas I szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 4/2019 

z dnia 

15 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 3/2019 

z dnia 

14 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania komisji ds kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny, oraz okresu, na który zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne.

Zarządzenie Wójta

Numer 2/2019 

z dnia 

3 stycznia 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg. stanu na dzień 31.12.2018 roku

Zarządzenie Wójta

Numer 1/2019 

z dnia 

2 stycznia 2019 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich na rok 2019 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
 

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 28.02.2019
Podpisał: Maria Pałkowska-Rybicka
Dokument z dnia: 28.02.2019
Dokument oglądany razy: 718
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich