BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Oświadczenia majątkowe


  Wersja z dnia: 10.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Wprowadzenie zmian plikach o oświadczeniach majątkowych

  Wersja z dnia: 10.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 10.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia)

  Wersja z dnia: 24.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Elżbieta Maria Kwolek Pobierz plik oświadczenia (PDF) Ewa Maria Jędrzejewska Pobierz plik oświadczenia (PDF) Piotr Pogorzalski Pobierz plik oświadczenia (PDF) Magdalena Wojtacka Pobierz plik oświadczenia (PDF)

  Wersja z dnia: 27.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Maria Pałkowska-Rybicka - Oświadczenie Majątkowe za 2018 rok

  Wersja z dnia: 31.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Maria Pałkowska-Rybicka (,,Oświadczenie majątkowe wg. stanu na początek kadencji")

  Wersja z dnia: 31.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tebelii

  Wersja z dnia: 04.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Kazimierz Kulecki (,,Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji")

  Wersja z dnia: 04.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: FORMATOWANIE TEKSTU

  Wersja z dnia: 18.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

  Wersja z dnia: 18.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Kazimierz Kulecki - Pobierz plik oświadczenia (PDF),(,,Oświadczenie majątkowe na dzień 31 grudnia 2017")

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich