BIP.gov.pl

W sprawie statutów sołectw

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Na podstawie Uchwały Nr XXVII/18/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 listopada 2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Zarządzenia Nr 20/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. Wójta Gminy Mikołajki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie statutów sołectw

Informuję mieszkańców wszystkich sołectw Gminy Mikołajki Pomorskie

O rozpoczęciu konsultacji społecznych na temat projektowanych zmian statutów sołectw. Wymóg przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami przed uchwaleniem statutów przez rade gminy wynika z obowiązków określonych w art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r., poz. 506).

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 15.04.2019 do 30.06.2019 w II etapach:

I Etap:

  1. Od 15.04.2019 r. do 15.05.2019 r. udostępnione zostaną mieszkańcom treści projektów statutów w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich (pok. Nr.3), u sołtysów oraz w BIP i stronie internetowej urzędu.
  2. Przyjmowanie przez sołtysów zgłaszanych pisemnie uwag i opinii na formularzu konsultacji dostępnym w Urzędzie Gminy Mikołajki pomorskie (Pok. Nr 3), u sołtysów, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE.

II Etap:

  1. Od 16.05.2019 r. do 30.06.2019 r. zorganizowanie przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach, na których mieszkańcy będą mogli wypowiadać się na temat statutu oraz podjąć uchwałę opiniującą przedłożony projekt statutu

Wójt dokona analizy wyników konsultacji a następnie opracuje i przedłoży Radzie Gminy Mikołajki Pomorskie projekty uchwał w sprawie statutów sołectwa wraz z informacją o uwagach i opiniach uwzględnionych w projektach.

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                   Maria Pałkowska - Rybicka

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 15.04.2019
Podpisał: Agata Witkowska
Dokument z dnia: 15.04.2019
Dokument oglądany razy: 1173
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich