BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przest


  Wersja z dnia: 08.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana tytułu

  Wersja z dnia: 08.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tesktu

  Wersja z dnia: 26.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie UCHWAŁA NR …………………… Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia ………………………… w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie Załącznik nr 1 do uchwały 

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich