BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Ochrona środowiska


  Wersja z dnia: 04.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: (17.07.2019): Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek strony Zgodnie z art.61 k.p.a. § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego I tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami I w związku z art. 33 ustawy dnia 3 października 2008 r - O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko I Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm. zawiadamiam że dnia 08.07.2019r. na wniosek Przedsiębiorstwa „FORTUNE" Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszymowie 3; 82 - 433 Mikołajki Pomorskie reprezentowanym przez Pana Macieja Baurycza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Poprawie dobrostanu stada hodowlanego w gospodarstwie „FORTUNE" Sp. z o.o. przez budowę dwóch jałowników i porodówki w Cieszymowie na działkach ewidencyjnych 129/36 i 129/37, obręb nr 10- Stążki", inwestycji położonej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.

  Wersja z dnia: 04.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana koloru czcionki

  Wersja z dnia: 04.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana koloru czcionki

  Wersja z dnia: 21.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: (04.06.2019): Obwieszczenie Wójt Gminy Mikołajki  Pomorskie  działając  na  podstawie  art.  49  ustawy  z  dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego I tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.  2096  ze  zmianami  I  oraz  art.  38,  art.  74  ust.  3  oraz  art.  85  ust  3  ustawy  dnia 3 października 2008 r - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz ocenach  oddziaływania  na środowisko I Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm. I informuje, że na wniosek DIPOL s.c. S.P. Gościniak z siedzibą przy ul. Chrobrego 6;  83-000  Pruszcz  Gdański,  Pełnomocnik:  Anna  Mojzesowicz, EkoPolska Mojzesowicz Sp. k., Gogolinek 22; 86-011 Wtelno; została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04.06.2019 r., znak RGIV.6220.3.2019, przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, dla zadania polegającego na „Budowie Instalacji Fotowoltaicznej o mocy do 8 x 1 MW na powierzchni większej niż 1 ha, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 482/1 w miejscowości Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo  pomorskie". (04.06.2019): Obwieszczenie Wójt Gminy Mikołajki  Pomorskie  działając  na podstawie  aii. 49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego I tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.  2096  ze  zmianami  I oraz  art.  38, art.  74  ust.  3  oraz  art.  85  ust  3  ustawy  dnia 3 października 2008 r - o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko I Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm. I informuje, że na wniosek Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego MOSTY Sp. z o. o, Spółka komandytowa, ul. Marywilska 38/40; 03-228 Warszawa; została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  z dnia 04.06.2019 r., znak RGIV.6220.2.2019, przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, dla zadania polegającego     na     „budowie     elektrowni     fotowoltaicznej     „Mikołajki     I"     wraz z infrastrukturą towarzyszącą", planowanego do realizacji na działce nr 109, obręb Pierzchowice,  gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie.

  Wersja z dnia: 15.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: (21.03.2019): Obwieszczenie Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego /  tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami / oraz art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust 3 ustawy dnia 3 października 2008 r – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2018r.  poz. 2081 ze zm. / informuje, że na wniosek Energy Solar 7 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wareckiej 11A; 00-034 Warszawa ( adres do korespondencji RTB Developer Sp. z o.o. ul. Synów Pułku 37a; 80-298 Gdańsk); została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  z dnia 21.03.2019 r., znak RG.III.6220.9.2018,  przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie,  dla zadania polegającego na  „Budowie farmy fotowoltaicznej „Mikołajki Pomorskie 4” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dąbrówka Pruska, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie”; na działce nr 45/3, obręb geodezyjny Dąbrówka Pruska, gmina Mikołajki Pomorskie.  (21.03.2019): Obwieszczenie Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego /  tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami / oraz art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust 3 ustawy dnia  3 października 2008 r – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2018r.  poz. 2081 ze zm. / informuje, że na wniosek Energy Solar 7 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wareckiej 11A; 00-034 Warszawa ( adres do korespondencji RTB Developer Sp. z o.o. ul. Synów Pułku 37a; 80-298 Gdańsk); została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  z dnia 21.03.2019 r., znak RG.III.6220.8.2018,  przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie,  dla zadania polegającego na  „Budowie farmy fotowoltaicznej „Mikołajki Pomorskie 2” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wilczewo, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie” ; na działce nr 125/4, obręb ewidencyjny Wilczewo, gmina Mikołajki Pomorskie. (21.03.2019): Obwieszczenie Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego /  tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami / oraz art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust 3 ustawy dnia  3 października 2008 r – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2018r.  poz. 2081 ze zm. / informuje, że na wniosek Energy Solar 7 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wareckiej 11A; 00-034 Warszawa ( adres do korespondencji RTB Developer Sp. z o.o. ul. Synów Pułku 37a; 80-298 Gdańsk); została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  z dnia 21.03.2019 r., znak RG.III.6220.7.2018,  przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie,  dla zadania polegającego na  „Budowie farmy fotowoltaicznej „Mikołajki Pomorskie 3” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dąbrówka Pruska, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie”; na działce nr 164/2, obręb Dąbrówka Pruska, gmina Mikołajki Pomorskie.

  Wersja z dnia: 25.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: (01.02.2019): Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek strony: zawiadamiam że dnia 17.01.2019r. na wniosek  inwestora DIPOL s.c. S.P. Gościniak . Z siedzibą przy ul. Chrobrego 6; 83-000 Pruszcz Gdański, Pełnomocnik: Anna Mojzesowicz, EkoPolska Mojzesowicz Sp. k., Gogolinek 22; 86-011 Wtelno  zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych  uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia  polegającego  na: „Budowie Instalacji Fotowoltaicznej o mocy do 8 x 1 MW na powierzchni większej niż 1 ha, zlokalizowanej  na działce o nr ewid. 482/1 w miejscowości Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie"

  Wersja z dnia: 22.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: (21.02.2019): Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek strony: zawiadamiam że dnia 01.02.2019r. na wniosek Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego MOSTY Sp. z o. o, Spółka komandytowa, ul. Marywilska 38/40; 03-228 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Mikołajki I" wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (21.02.2019): Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek strony: zawiadamiam że dnia 01.02.2019r. na wniosek MOSTY FOTOWOLTAIKA Sp. z o. o, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia    polegającego    na:   „Budowie    farmy    fotowoltaicznej    „Mikołajki    li"   wraz z infrastruktura towarzyszącą"

  Wersja z dnia: 22.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: (17.01.2019):  Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie informuje, że na wniosek Elektrowni PV Sp. z o.o. ul. Puławska 2; 02-566 Warszawa została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.01.2019 r., znak RG.111.6220.4.2018.d.d, przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, dla zadania polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 410/6 ( obręb 0005) w miejscowości Mikołajki Pomorskie, Gmina Mikołajki Pomorskie ( proj. Mikołajki Pomorskie III).

  Wersja z dnia: 22.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 26.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: (02.08.2018): Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek strony: zawiadamiam że dnia 08.08.2018r na wniosek Energy Solar 7 Sp. z o. o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięc ia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Mikołajki Pomorskie 4" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dąbrówka Pruska, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo  pomorskie. (02.08.2018): ​​​​​​​Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek strony: zawiadamiam że dnia 02.08.2018r na wniosek Energy Solar 7  Sp. z  o. o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięc ia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Mikołajki Pomorskie 3" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dąbrówka Pruska, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo  pomorskie. (02.08.2018): Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek strony: zawiadamiam że dnia 02.08.2018r na wniosek Energy Solar  7 Sp. z o. o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Mikołajki Pomorskie 2" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wilczewo, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo  pomorskie.

  Wersja z dnia: 02.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: (09.04.2018): Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek strony z a w i a d a m i a mże dnia 09.04.2018r na wniosek Spółki Elektrownia PV 10 Sp. z o. o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 74/11 ( obręb 0005 ) w miejscowości Mikołajki pomorskie, Gmina Mikołajki Pomorskie”(proj. Mikołajki Pomorskie II

  Wersja z dnia: 02.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 02.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: (26.02.2018):Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek stronyzawiadamiam, że dnia 26.02.2018r na wniosek Tomasza Marcinkowskiego oraz Radosława Marcinkowskiego, zm. Krasna Łąka 14, 82-433 Mikołajki Pomorskie,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego – obory na 99 DJP na działkach nr 153/15, 153/14, 153/8, obręb Krasna Łąka, gm. Mikołajki Pomorskie

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich