BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Wybory Prezydenta RP


  Wersja z dnia: 23.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.

  Wersja z dnia: 23.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: POSTANOWIENIE NR 98/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Gminie Mikołajki Pomorskie

  Wersja z dnia: 19.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: POSTANOWIENIE NR 98/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Gminie Mikołajki Pomorskie

  Wersja z dnia: 17.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 35 W GDAŃSKU z dnia 18 czerwca 2020 r.

  Wersja z dnia: 16.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: INFORMACJA nr 1 o terminie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych INFORMACJA nr 2 o terminie szkoleń obwodowych komisji wyborczych

  Wersja z dnia: 16.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: INFORMACJA Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 16 czerwca 2020 roku o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępnienia w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 roku. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

  Wersja z dnia: 12.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: POSTANOWIENIE NR 81/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mikołajki Pomorskie

  Wersja z dnia: 10.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 12 czerwca 2020 r.Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Mikołajki Pomorskie obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Gdańsku II informuje, co następuje...

  Wersja z dnia: 05.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 8 czerwca 2020 r. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy w Mikołajkach Pomorskich podaje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

  Wersja z dnia: 20.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO ZA GRANICĄ W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

  Wersja z dnia: 17.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: Wniosek o udostępnienie spisu wyborców INFORMACJA Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 kwietnia 2020 roku o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

  Wersja z dnia: 14.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

  Wersja z dnia: 10.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 14 kwietnia 2020 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Mikołajki Pomorskie obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Gdańsku II informuje, co następuje...

  Wersja z dnia: 03.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 10 kwietnia 2020r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

  Wersja z dnia: 03.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

  Wersja z dnia: 13.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

  Wersja z dnia: 13.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: CSS

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich