BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 11.01.2018, zmieniona z powodu:
Zmiana daty przyjmowania interesantów

Przewodnicząca Rady Gminy

Zuzanna Smoter


Skargi i wnioski do Rady Gminy Mikołajki Pomorskie składać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 w Biurze Rady przy ul. Dzierzgońskiej 2.Ponadto Przewodniczący Rady przyjmuje interesantów w pierwszy czwartek każdego miesiąca w godz. od 1400 do 1500.


Kompetencje Przewodniczącego Rady Gminy

Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

Przewodniczący reprezentuje gminę na zewnątrz.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 11.01.2018
Podpisał: Janusz Wysocki
Dokument z dnia: 11.01.2018
Dokument oglądany razy: 314
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich