BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 02.01.2019, zmieniona z powodu:
Uchwały z V Sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13.02.2019 roku

Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023

 

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/21/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/20/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2019 -2026

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/19/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/18/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/17/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2019 rok.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/16/2018

z dnia

28 grudnia 2018

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/15/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie ustalania zasad przyznawania diet dla sołtysów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/14/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/13/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/12/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie ustalenia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR III/11/2018

z dnia

28 listopada 2018

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy MIkołajki Pomorskie ne 2019 rok.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR III/10/2018

z dnia

28 listopada 2018

w sprawie wynagrodzenia wójta

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR III/9/2018

z dnia

28 listopada 2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy dzierżawy.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/8/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie ustalenia liczby i składu Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/7/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie ustalenia liczby i składu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/6/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/5/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie ustalenia składy Komisji skarg,wniosków i petycji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/4/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/3/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie ustalenia liczby i składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR I/2/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR I/1/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 02.01.2019
Podpisał: Agata Witkowska
Dokument z dnia: 02.01.2019
Dokument oglądany razy: 544
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich