BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Budżet na rok 2018


  Wersja z dnia: 08.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Usuniecie wpisu

  Wersja z dnia: 01.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: UCHWALA Nr 108/g246/R/Il/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie  opinii  o  sprawozdaniu  z  wykonania      budżetu  Gminy Mikołajki Pomorskie za 2017 rok.

  Wersja z dnia: 24.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała nr 192 i 193 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

  Wersja z dnia: 24.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 23.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja dokumentów z poprzedniego BIP'u

  Wersja z dnia: 23.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich