BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Sprawozdania za rok 2017


  Wersja z dnia: 16.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana koloru czcionki

  Wersja z dnia: 08.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za  rok 2017

  Wersja z dnia: 24.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: UCHWALA Nr 108/g246/R/Il/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie  opinii  o  sprawozdaniu  z  wykonania      budżetu  Gminy Mikołajki Pomorskie za 2017 rok.

  Wersja z dnia: 28.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Bilans z wykonania budżetu Gminy

  Wersja z dnia: 22.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2017

  Wersja z dnia: 22.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za IV kwartał 2017 roku

  Wersja z dnia: 22.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za IV kwartał 2017 roku

  Wersja z dnia: 20.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za IV kwartał 2017 roku

  Wersja z dnia: 20.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 20.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 24.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Sprawozdania za 2017 rok

  Wersja z dnia: 24.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Justowanie tesktu

  Wersja z dnia: 24.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich