BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 19.04.2019, zmieniona z powodu:
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za II kwartał 2019 roku Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Sprawozdania za rok 2019

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 19.04.2019
Podpisał: Maria Kalinowska
Dokument z dnia: 19.04.2019
Dokument oglądany razy: 469
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich