BIP.gov.pl

Pełnienie funkcji eksperta ds. odbioru instalacji OZE w ramach zadania polegającego na „Dostawie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie (nr Nr sprawy: RGII271.5.2019)

Podlega Ustawie
koniec: 07.08.2019, 15:00, rozstrzygnięcie: nie podano (nierozstrzygnięty), kontakt: Iwona Marcinkowska, Tel. (055) 6404357 wew. 11, e-mail: projekty@mikolajkipomorskie.pl
  • ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 53, 730 ze zm.).Nazwa zamówienia/zadania: Pełnienie funkcji eksperta ds. odbioru instalacji OZE w ramach zadania polegającego na  „Dostawie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Miasta i Gminy Sztum” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródło energii – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020. - pobierz (26.07.2019)

  • Ogłoszenie o wyniku postępowania - pobierz (08.08.2019)

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 26.07.2019, 13:46

Dokument oglądany razy: 1874
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich