BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych)


  Wersja z dnia: 23.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana wielkości czcionki

  Wersja z dnia: 23.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tesktu

  Wersja z dnia: 17.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana IOD

  Wersja z dnia: 17.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 17.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie informuje, że:...

  Wersja z dnia: 17.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 17.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 17.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 17.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 17.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Klauzule Informacyjne

  Wersja z dnia: 28.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: KLAUZULA INFORMACYJNA

  Wersja z dnia: 28.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

  Wersja z dnia: 28.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

  Wersja z dnia: 28.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Formatowanie tekstu

  Wersja z dnia: 28.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich