BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 16.04.2019, zmieniona z powodu:
(13.05.2019): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia, że ma podstawie wniosku Pani Izabeli Pabis, reprezentującego Biuro Projektowe VOLT S.C. z siedzibą ul. Płk. Dąbka 85/II/9, 82-300 Elbląg, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynków mieszalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 126/4, 126/14, 126/15, 126/16, 126/17, 129/3 i 130/14 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie

Decyzje celu publicznego

(16.04.2019):  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Tomasza Kraweć, reprezentującego Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro, 14-202 Iława, ul. Smolki 17, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na przebudowie linii dwutorowej 15 kV 78700 Mikołajki-Susz, 76650 Mikołajki-Prabuty Parkowa i 76300 Susz-Prabuty na linię kablową i niepełno izolowaną- jednotorową, na terenie działek nr 497, 511/14, 511/15, 511/11, 510, 542, 552/2, 554, 553/1, 559, 561/3, w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(05.04.2019):  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Referatu Gospodarczo – Komunalnego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na przebudowie zjazdu drogi gminnej 230007 G na  drogę powiatową ( dz. Nr 88)  obręb  geodezyjny Krasna Łąka gm. Mikołajki Pomorskie.

(02.04.2019):  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Referatu Gospodarczo –Komunalnego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na przebudowie zjazdu drogi gminnej 230007 G na drogę powiatową działka nr 88 w obręb geodezyjny Krasna Łąka gmina Mikołajki Pomorskie.

(11.03.2019): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Tomasza Kraweć, reprezentującego Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro, 14-202 Iława, ul. Smolki 17, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na przebudowie linii dwutorowej 15 kV 78700 Mikołajki-Susz, 76650 Mikołajki-Prabuty Parkowa i 76300 Susz-Prabuty na linię kablową i niepełno izolowaną- jednotorową  na terenie działek nr 561/3, 561/2 i 566/2 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(11.03.2019): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Tomasza Kraweć, reprezentującego Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro, 14-202 Iława, ul. Smolki 17, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,   została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na przebudowie linii dwutorowej 15 kV 78700 Mikołajki-Susz, 76650 Mikołajki-Prabuty Parkowa i 76300 Susz-Prabuty na linię kablową i niepełno izolowaną- jednotorową  na terenie działek nr 496/1, 497 i 511/14 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(11.03.2019): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Referatu Gospodarczo – Komunalnego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na przebudowie drogi gminnej 230007 G na odcinku Krastudy – Nowe Minięta – Krasna Łąka na terenie działek nr 58/1 i 58/2 obręb Krastudy oraz działek nr 6 , 21/1, 27, 30, 87 w obr. geod. Krasna Łąka gm. Mikołajki Pomorskie.

(04.03.2019): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Referatu Gospodarczo – Komunalnego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, wszczęte  zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na przebudowie drogi gminnej 230007 G na odcinku Krastudy – Nowe Minięta – Krasna Łąka na terenie działek nr 58/1 i 58/2 obręb Krastudy oraz działek nr 6 , 21/1, 27, 30, 87 w obręb geodezyjny Krasna Łąka gmina Mikołajki Pomorskie.

(04.03.2019): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Tomasza Kraweć, reprezentującego Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro, 14-202 Iława, ul. Smolki 17, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,   wszczęte  zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na przebudowie linii dwutorowej 15 kV 78700 Mikołajki-Susz, 76650 Mikołajki-Prabuty Parkowa i 76300 Susz-Prabuty na linię kablową i niepełno izolowaną- jednotorową  na terenie działek nr 497, 511/14, 511/15, 511/11, 510, 542, 552/2, 554, 553/1, 559, 561/3 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(28.01.2019): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Tomasza Kraweć, reprezentującego Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro, 14-202 Iława, ul. Smolki 17, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,   wszczęte  zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na przebudowie linii dwutorowej 15 kV 78700 Mikołajki-Susz, 76650 Mikołajki-Prabuty Parkowa i 76300 Susz-Prabuty na linię kablową i niepełno izolowaną- jednotorową  na terenie działek nr 496/1, 497 i 511/14 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(28.01.2019): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Tomasza Kraweć, reprezentującego Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro, 14-202 Iława, ul. Smolki 17, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,   wszczęte  zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na przebudowie linii dwutorowej 15 kV 78700 Mikołajki-Susz, 76650 Mikołajki-Prabuty Parkowa i 76300 Susz-Prabuty na linię kablową i niepełno izolowaną- jednotorową  na terenie działek nr 561/3, 561/2 i 566/2 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(23.01.2019): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Dariusza Michalskiego, reprezentującego Biuro Projektów DM PROJEKT z siedzibą ul. Okulickiego 8/31, 82-300 Elbląg, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie linii kablowej  niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Mikołajki Pomorskie ul. Gdakowska na dz. nr 94/3, na terenie działki nr 519 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie, gm. Mikołajki Pomorskie.

(21.12.2018): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Dariusza Michalskiego, reprezentującego Biuro Projektów DM PROJEKT Dariusz Michalski, 82-300 Elbląg, ul. Okulickiego 8/31, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Mikołajki Pomorskie ul. Gdakowska na dz. 94/3 na terenie działki nr 519 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(22.06.2018): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pani Izabeli Pabis, reprezentującego Biuro Projektowe VOLT S.C. z siedzibą ul. Płk. Dąbka 85/II/9, 82-300 Elbląg, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr 126/14, 126/12, 126/13 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(01.06.2018): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że  na  podstawie   wniosku  Pana  Andrzeja Guzow,  reprezentującego   firmę  ELEKTRO  - KOMPLEKS   S.C.  z siedzibą  ul.  Sienkiewicza  57c/2,  82-200  Malbork,   działającego   z pełnomocnictwa ENERGA  OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,   została   wydana   decyzja  o  ustaleniu  lokalizacji inwestycji   celu   publicznego polegająca na budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej  niskiego napięcia 0,4 kV do  zasilania  budynku  usługowo  -  mieszkalnego  zlokalizowanej  na terenie  działek  nr 343/1, 343/2, 337, 354 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(28.05.2018): Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pani Izabeli Pabis, reprezentującego Biuro Projektowe VOLT S.C. z siedzibą ul. Płk. Dąbka 85/II/9, 82-300 Elbląg, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr 126/14, 126112, 126/13 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(27.04.2018): OBWIESZCZE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że  na  podstawie  wniosku  Pana  Andrzeja  Guzow, reprezentującego  firmę  ELEKTRO  - KOMPLEKS   S.C.  z siedzibą  ul.  Sienkiewicza  57c/2,  82-200  Malbork,  działającego z pełnomocnictwa  ENERGA OPERATOR  S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte    zostało postępowanie  administracyjne  w  sprawie  decyzji  o ustalenie lokalizacji     inwestycji        celu     publicznego     polegające                  na               budowie  elektroenergetycznej podziemnej  sieci  kablowej         niskiego  napięcia  0,4  kV  do zasilania  budynku  usługowo  - mieszkalnego  zlokalizowanej  na terenie  działek  m  343/1,  343/2,  337,  354  w  obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(17.04.2018): OBWIESZCZE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Michała Gruźlewskiego,reprezentującego famę Biuro Projektów Elektroenergetycznych „ELGRU" Michał Gruźlewski z siedzibą 86-302 Gać 20A, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku usługowo - handlowego posadowionego na terenie działek nr 137/1, 13811, 139/1 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie .

(20.03.2018):OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2017, poz. 1257 ze zm. I, w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2017 r. Dz.U., poz. 1073 ze zm./ zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Michała Gruźlewskiego, reprezentującego firmę Biuro Projektów Elektroenergetycznych „ELGRU" Michał Gruźlewski z siedzibą 86-302 Gać 20A, działaj ącego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte zostało  postępowanie  administracyjne  w  sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku usługowo - handlowego posadowionego na terenie działek nr 137/1, 138/1, 139/1 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie .

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 16.04.2019
Podpisał: Marzena Marciniak
Dokument z dnia: 16.04.2019
Dokument oglądany razy: 1901
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich