BIP.gov.pl

Rok 2019

(06.08.2019): Zarządzenie Wójta Numer 51/2019  z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia dokumentu planistycznego

(31.07.2019): Zarządzenie Wójta Numer 49/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie (zwanego dalej planem).

(31.07.2019):  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa zawiadamia o przyjęciu  miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego  terenu  w   rejonie miejscowości   Kołoząb   Mały   w   obrębie  geodezyyjnym   Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie, przez Radę Gminy Mikołajki Pomorskie uchwałą Nr IX/50/2019 z dn. 30 lipca 2019 r.

(31.07.2019):  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa zawiadamia o przyjęciu  miejscowego   planu  zagospodarowania   przestrzennego dla   dz.  nr   367/2   i części  dz.  nr  367/1  w   obrębie  ewidencyjnym  Mikołajki  Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie, przez Radę Gminy Mikołajki Pomorskie uchwałą Nr  IX/49/2019 z dn. 30 lipca 2019 r.

(08.05.2019): OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  • Prognoza i projekt planu - pobierz
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 07.08.2019
Podpisał: Marzena Marciniak
Dokument z dnia: 07.08.2019
Dokument oglądany razy: 1142
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich