bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 20.01.2014 z powodu:
kopia

Zamówienia publiczne 2014


Zam?wienie publiczne nr 1


Dostawa sprzętu komputerowego wraz z ich serwisem i ubezpieczeniem w ramach realizacji projektu pt:

,,Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie"


Numer ogłoszenia: 22020 - 2014, data zamieszczenia: 20.01.2014

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓ,WIENIU
20.01.2014
  • SIWZ
20.01.2014
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 20.01.2014
Podpisał: Janusz Wysocki
Dokument z dnia: 20.01.2014
Dokument oglądany razy: 523
Wersja do druku